Právna doložka spoločnosti Yolo, spol. s r.o.

Pre spoločnosť Yolo, spol. s r.o. je rýchle a dôsledné vybavovanie objednávok a prípadných reklamácií zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnaký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných údajov.
 • Ochrana osobných údajov
  • Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Yolo, spol. s r.o. je registrovaným správcom osobných údajov. Všetky dáta získané od zákazníkov využíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu nutnom pre doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnost Yolo, spol. s r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.
  • Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
 • Copyright
  • Všetky materiály publikované na www.yolo.sk a cz.yolo.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
  • Časti webových stránok spoločnosti, najmä popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov, nesmú byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.
 • Zodpovednosť
  • Spoločnosť Yolo, spol. s r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Yolo, spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
  • Spoločnosť Yolo, spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (no nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť Yolo, spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti Yolo, spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Yolo, spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.