Kontakt

Yolo, spol. s r.o.
Dlhá 6/C
900 31 Stupava

E-mail: info@yolo.sk

IČO: 46903283
DIČ: 2023636054
Číslo účtu (SK): SK2983300000002300885743
Číslo účtu (CZ): CZ4820100000002200451112

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 85232/B
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.10.2012 v súlade s ust § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Tel.: 02/ 58272 172-3
Fax: 02/ 58272 170